GP17

Gadeplanskonference


Praktisk info

  •   03.10.2017  til den 04.10.2017

  •   Hotel Fredericia

Husk at reserverer den 3. og 4. oktober 2017 til Gadeplanskonferencen

 

HVORDAN KAN GADEPLANSMEDARBEJDERNE STYRKE UNGES KAPITAL

 

Oplægsholder: Aydin Soei er kandidat og sociologi fra Syddansk Universitet med speciale i udsatte unge, medborgerskab og risikofaktorer i forhold til kriminalitet og nærområder.

 

Modborgerskab, gadeliv og kulturel kapital. 

Når unge oplever modgang i en social kontekst, er det så omgivelsernes modvilje, eller er det den unges manglende evne til at afkode normer - manglende kulturel kapital? 

Hvordan kan vi hjælpe de unge med denne udfordring, så de bliver medborgere i samfundet, i stedet for modborgere?

Hvilke mekanismer spiller ind herpå, og hvad kan vi gøre i den direkte relation - på gadeplan - så de unge får værktøjer til fremadrettet at begå

sig på arbejdsmarkedet, så vel som i andre kontekster, herunder uddannelsessystemet?

 

 

Oplægsholder: Lothar Friis, tidligere jægersoldat og i dag coach, sikkerhedsrådgiver, rejseleder og teambuilder

 

Hvad bærer jeg med ind i mødet med den udsatte unge og samarbejdspartnere?

Vi har alle en rygsæk, en som er fyldt med vores opvækst, værdier, kompetencer, faglighed og erfaringsbaseret oplevelser.

Alt dette påvirker os ubevist i mødet med de udsatte unge og i mødet med vores samarbejdspartnere.

Der blive sat fokus på din egen bevidstgørelse af hvad rygsækken gør ved dig i dit møde med andre.

Hvad skal du være opmærksom på?