Webinar: Narkotikahandel og udnyttelsen af udsatte unge i Danmark. Et trendspotter studie

Beskrivelse: At udsatte unge udnyttes til at sælge, transportere eller opbevare illegale rusmidler for kriminelle andre er ikke et nyt fænomen i Danmark. I 2020 lavede Center for Rusmiddelforskning imidlertid for første gang et studie, som mere systematisk forsøger at kortlægge de generelle mønstre i narkotikakriminelles udnyttelse af udsatte unge i Danmark. Baseret på en trendspottermetode, hvor man har spurgte 237 fagprofessionelle (socialarbejdere, rusmiddelbehandlere, SSP, botilbud og politiet) om situationen i deres lokalområde, viste trendspotterstudiet, at narkotikakriminelles udnyttelse af udsatte unge i dag er et væsentligt problem. I dette foredrag præsenterer lektor Thomas Friis Søgaard centrale fund fra trendspotterundersøgelsen. Udover at give et indblik i de generelle tendenser, vil oplægget også diskutere, hvordan vi bedre kan forstå den kompleksitet, som knytter sig til ”kriminel udnyttelse” som fænomen.


Praktisk info

  •   02.11.2021  til den 02.11.2021

  •   14.30 -15.30

  •   

 

Målgruppe:

Målgruppen er særligt medarbejdere i politiet og kommunerne, der arbejder eller kommer i kontakt med unge og stoffer.

 

Tilmelding