Webinar om forældres i børn og unges digitale liv

Webinar om forældres rolle i børn og unges digitale liv Torsdag d. 26. august 2021 kl. 09.00-10.30 på Teams

Tjek ind på Teams torsdag d. 26. august fra kl. 9.00-10.30, hvor SSP-Samrådets fagudvalg for digital dannelse i samarbejde med DKR holder webinar om forældres rolle i børn og unges digitale liv. Webinaret er for SSP-konsulenter og andre fagprofessionelle, der løser opgaver i regi af SSP eller arbejder med børn og unges trivsel. På webinaret kan du høre Ninna Lagoni Hansen fra Det Kriminalpræventive Råd fortælle om DKR’s nye undersøgelse af forældres rolle i børns digitale liv, som viser, at unge gerne vil dele deres online interesser med forældrene – og at forældre spiller en vigtig rolle i at forebygge børn og unges risikoadfærd på nettet. Efterfølgende tager vi en drøftelse med nogle ungerepræsentanter om, hvad de mener, der skal til, for at unge vil involvere forældre i deres onlineaktiviteter. Til sidst kan du høre Louise Ørum Skytt, SSP-konsulent i Viborg Kommune, og Jesper Mørkholt, SSP-konsulent i Jammerbugt Kommune, fortælle om deres erfaringer med tidligt og vedvarende at engagere forældre i dialog om børn og unges liv på nettet. Det er gratis at være med, og du kan tilmelde dig webinaret på SSP-Samrådets hjemmeside: http://www.ssp-samraadet.dk/ Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.


Praktisk info

  •   26.08.2021

  •   9.00-10.30

  •   

Tilmelding: 

https://tilmeld.events/digitalliv