Partnerskab med Ungeprofil


Én undersøgelse om unge i Danmark
Mange skoler og uddannelsesinstitutioner oplever et stort pres i forhold til institutter og organisationer,
der ønsker at lave undersøgelser af unges sundhed, trivsel, rusmiddeladfærd, kriminalitet
m.m. Det kan nu være slut.
Flere af landets store institutter og organisationer, Socialstyrelsen samt en række kommuner
er nu gået sammen i et unikt partnerskab og vil i et samarbejde udvikle én fælles undersøgelse
af unge i én fælles undersøgelsesportal.
Komiteen for Sundhedsoplysning, Aarhus Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Det
Kriminalpræventive Råd, SSP-Samrådet, Socialstyrelsen, Aalborg og Odense Kommuner
udvikler nu én fælles undersøgelse, som kan give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner
og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere
unges trivsel, sundhed og risikoadfærd.
Udgangspunktet er den eksisterende portal Skolesundhed.dk, der i dag anvendes af kommuner
til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser i grundskolen. Skolesundhed.dk anvendes
dels som dialogværktøj til blandt andet sundhedsplejersker og lærere, og dels til monitorering
af børn og unges sundhed og trivsel i kommunerne.

 

Resultater, Rapport mm om Ungeprofil undersøgelsen 2015, tryk på linket herunder.

her

 

 

Skolesundhed.dk

Ungeprofilundersøgelsen  2016

Spørgeskema – udskolingen

Spørgeskema – 15 – 25 årige

Oversigt over tilmeldte kommuner

Brev til lærere

Brev til Ungdomsuddannelser

Brev til unge og elever

Brev til unge uden for udd.

Forældrebrev til intranet

Handout