Anbefaling til digitaliserings strategi

Fagudvalget for digital dannelse er fremkommet med et forslag til en digitaliserings strategi.