Kontingent

Indbyggertal

0 - 25.000

25.001 - 50.000

50.001 - 75.000

75.001 -

Antal kommuner

17

48

17

16

Kontingent

 

3000 kr.

5000 kr.

7000 kr.

9000 kr.