Bliv specialist i kriminologi – start i september

Bliv specialist i kriminologi – start i september
DIPLOMUUDANNELSE I KRIMONOLOGI

Du får nyeste viden om centrale kriminologiske emner såsom politi, kriminalpræventivt arbejde, straf, viktimologi og konfliktløsning. Du får en helhedsforståelse for kriminalitetens årsager og udvikling, indsigt om det strafferetlige system samt viden om, hvordan du forebygger kriminalitet på samfunds-, gruppe- og individniveau. Uddannelsen afvikles i samarbejde med Aarhus Universitet.

 http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/diplomuddannelse-i-kriminologi