En vej ind

Vil I styrke forebyggelsen af, at børn og unge rekrutteres til rocker- og bandemiljøer? Så søg om at være med til at afprøve af den lovende model ”En vej ind”. 

 

Ansøgningsfrist: 1. september 2016.

 

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 4 mio. kr. til afprøvning af modellen ”En vej ind” til forebyggelse af, at børn og unge rekrutteres til rocker- og bandemiljøer. Modellen “En vej ind” er udviklet af Ishøj kommune. Det er en gruppeorienteret metode med det overordnede formål at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab, og komme i uddannelse eller i beskæftigelse.

Afprøvning af ”En vej ind” skal medvirke til at reducere tilstedeværelsen af problemskabende ungdomsgrupper i lokalområdet, at forebygge at børn og unge tiltrækkes af kriminelle miljøer, samt at reducere rekruttering af børn og unge til rocker- og bandemiljøer.

 

Modellen forventes afprøvet i tre kommuner i perioden oktober 2016 til december 2017. Du kan læse mere om ’En vej ind’ og vejledning til at ansøgning her

Baggrund for afprøvning af ’En vej ind’:

Som led i regeringens tiltag til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet blev der i sommeren 2014 etableret en videns- og rådgivningsenhed i Socialstyrelsen. I den forbindelse igangsættes metodeafprøvning af metoden ’En vej ind’, der skal forebygge rekruttering til rocker- og bandegrupperinger.

 

Du kan læse mere om og kontakte Socialstyrelsens videns- og rådgivningsenhed her