Få besøg af Forældrefiduser i din kommune

TILBUD: Få besøg af Forældrefiduser i din kommune

Snart ringer klokken ind til skolestart, og det giver skolerne en oplagt mulighed for at friske forældremøderne op med det, som interesserer forældrene mest, nemlig trivsel i klassen. Derfor tilbyder Forældrefiduser netop nu at komme ud og introducere viden og metoder til at opbygge og udbygge et forældresamarbejde i indskolingen, som styrker klassens sociale kapital og forebygger mobning.

 

Tilbuddet gælder de kommuner eller SSP-kredse, der kan samle en god skare, der repræsenterer flere af kommunens skoler. Deltagerne kan fx være lærere/pædagoger fra indskolingen, skolebestyrelser, skoleledere, SSP’ere mv. Et oplæg vil typisk vare 1-2 timer, men kan tilpasses, så det passer dit arrangement bedst muligt.

 

Deltagerne kan forvente at få indblik i den faglige viden, som ligger til grund for Forældrefiduser. Og de vil samtidig blive grundigt introduceret til hjemmesiden og dens værktøjer. 

 

Først til mølle

Hvis du interesseret i at invitere Forældrefiduser til din kommune eller SSP-kreds, så gælder det om at være hurtig. Hør mere om mulighederne hos Anette Aaby Hansen på aah@dkr.dk eller 4174 7383.