Introkursus 2021 materialer/præsentationer

Herunder er powerpointpræsentationer fra Introkursus 2021 - de vil kunne ses her på hjemmesiden frem til 1.marts 2021.


Bemærk: Oplæggene må på ingen måde gengives, downloades, kopieres eller videreformidles i deres fulde længde, dette vil være en krænkelse og overtrædelse af ophavsret – efter Ophavsretsloven

Lars Holmberg

Introkursus PIXI-udgave

Ungeprofilundersøgelsen-Guldborgsund

Ungeprofilundersøgelsen-præsentation

UKN-præsentation

UKN-folder

Eva Naur Jensen

Fælles ramme - Benny Husted