Lokale udfordringer med opioider

SSP-Samrådet har på foranledning af Sundhedsstyrelsen foretaget en kortlægning af unges misbrug af opioider. Sundhedsstyrelsen er netop kommet med en nyhed omkring kortlægningen.