Pulje fra SIRI

Ny pulje til forebyggelse af bandekriminalitet - helhedsorienteret familieindsats


Ny pulje til forebyggelse af bandekriminalitet-helhedsorienteret familieindsats
Formålet med puljen er at udvikle, afprøve og implementere en målrettet kommunal tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Som led af satspuljeaftalen for 2018 blev der nedsat en bande task force i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som i samarbejde med Socialstyrelsen skal støtte kommunerne i udviklingen af en tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret indsats. I fællesskab og med udgangspunkt i familiens samlede situation, skal bande task forcen og udvalgte kommuner kortlægge og adressere de udfordringer, der opstår i socialt udsatte familier. Der skal bl.a. tages udgangspunkt i familiens tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse, herunder folkeskolen, sproglige kompetencer, ydelser, sundhedsmæssige forhold samt andre forhold, der har betydning for familiens generelle trivsel og samlede tilknytning til samfundet.

Der udbydes en ansøgningspulje på 30 mio. kr., der kan søges af kommuner, der ønsker at indgå en partnerskabsaftale med bande task forcen. Det forventes, at 3-5 kommuner vil blive udvalgt til at indgå i initiativet i nærværende ansøgningsrunde.

Ansøgningsfristen er mandag den 16. april 2018.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration afholder to informationsmøder om puljen:
- Tirsdag den 20. marts kl. 13.00 – 14.30 hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Strandgade 25C 3. th., 1401 København K
- Onsdag den 21. marts kl. 13.00 – 14.30 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding


Tilmelding skal ske til Bashar Vincents Al-Saoudi på mail bvs@siri.dk. Tilmeldingsfristen til begge møder er fredag den 16. marts.

Læs mere om puljen her:

http://uim.dk/puljer/aktuelle-puljer/stotte-til-forebyggelse-af-bandekriminalitet-helhedsorienteret-familieindsats

Med venlig hilsen,

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

 

 

Venlig hilsen

 

Ali Murat Türksal

Konsulent

Direkte telefon: +45 72 14 28 29

E-mail: amtu@siri.dk 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Strandgade 25 C

1401 København K

Telefon: + 45 72 14 27 00

E-mail: ekstremisme@siri.dk

www.stopekstremisme.dk

 

Brevpost

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Postboks 2000

2300 København S