Studietur

Siden 2002 har Nordirland praktiseret Restorative Justice i form af såkaldt "conferencing", som en integreret del af deres retssystem for unge fra 10-18 år. Ca. 15 % af unge lovovertrædere deltager pt.  i "conferencing".

Resultatet fra "conferencing" fremlægges for en dommer til godkendelse. "Conferencing" finder kun sted, hvor der foreligger en tilståelse (hvorfor det kun er 15 % af sagerne, som løses ad denne vej).

 

Foreløbige evalueringer tyder på, at der er op til 25 % lavere recidiv end ved "almindelige" afgørelser i Nordirland blandt ungdommen.

 

Fagudvalget for Restorative Justice mener, at det er væsentligt, at de Nordirske erfaringer indgår i debatten om straffesystemet og alternativer til det i Danmark. Vi har derfor allieret os med Tim Chapman fra Ulster University, som vil planlægge indholdet af studieturen for os, så vi har mulighed for at tale med alle aktørerne.

 

Foreløbig ser programmet således ud:

 

  • En introduktion til hvordan RJ blev integreret i det Nordirske retssystem for ungdomskriminalitet.
  • Et møde om selve "conferencing" - hvordan er den struktureret, hvad sker der i "conferencing" - et virkelighedsnært oplæg.
  • Et møde med en dommer (eller to).
  • Et møde med nogle advokater - både anklagemyndighed og forsvarsadvokater.
  • Et møde med politifolk om hvordan de opfatter systemet.
  • Et møde med nogle unge, som har været udsat for "conferencing". Hvad synes de om det? Hvad har det betydet for dem"
  • En præsentation af forskning og evaluering i systemet - inklusiv evidens i forhold til recidiv.
  • Et møde om de dilemmaer de professionelle møder og de mere problematisk ting i systemet. Blandt andet at det tager gennemsnitligt 220 dage fra at en "conferencing"-sag starter til den slutter.
  • Evt. andre ting vi ikke har tænkt på som I evt. kan byde ind på.

 

Vi har henvendt os til Rigspolitiet, Politiets Konfliktråd (Københavns Kreds), Justitsministeriet (Forskningsenheden), Dommerforeningen, Center for Konfliktløsning og Det Kriminalpræventive Råd for at høre om de ønsker at deltage i turen. Vi har indtil videre fået positiv respons fra Rigspolitiet og Center for Konfliktløsning. Andre afventer et konkret program og tidspunkt, økonomi m.m. Det er meningen, at vi henvender os også til Retsudvalget, men det er endnu ikke sket.

 

Med denne mail ønsker vi at afdække interessen blandt SSP- folk for sådan en tur. Vi arbejder i øjeblikket med fire muligheder for studieturen i foråret 2014. Uge 18, 19, 20 og 21. Om turen bliver tre eller fire dage er endnu ikke afgjort. Prisen for et rimeligt hotelværelse i Belfast ligger i omegnen af 400 - 450 kr. pr. nat. Der flyves desværre ikke direkte til Belfast fra København. British Airways flyver til Belfast fra København med ét skift for ca. 2500 kr. retur. Vi lægger op til, at hotellet bookes fælles fra fagudvalget, men at folk selv booker fly og ankommer, således at de kan deltage i programmet. Et forsigtigt prisoverslag i alt vil være ca. 4000 kr., hvis der er tre overnatning plus måltider.

 

Vi vil gerne have en tilbagemelding (til mig) om forhånd interesse (uforpligtende) inden d. 1. Oktober med angivelse af hvilke uge, der foretrækkes.

 

Som appetitvækker vedlægges et lille overblik over tænkningen bag "conferencing" samt den seneste rapport om ungdomsretssystemet i Nordirland. Man kan med fordel "nøjes" med at læse ss. 7-28, 59-65 og 69.

Youth Justice system

Balanced Model og RJ

De bedste hilsner på vegne af Fagudvalget om Restorative Justice.
 
Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum
 

CLY@furesoe.dk
Tlf: 72357886
EAN: 5798008526831
www.ssp.furesoe.dk