UNG Rusmidler

Tilbud om gratis kompetenceudvikling ift. indsatser til unge med et problematisk forbrug af rusmidler


 

UNG Rusmidler er et kompetenceudviklingsforløb til mindre kommuner, der ønsker at udvikle og kvalificere deres indsatser til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. UNG Rusmidler er inspireret af behandlingsmodellerne U-turn og U18.

 

UNG Rusmidler er en del af en større indsats i Socialstyrelsen, der har som formål at udbrede veldokumenterede behandlingsmodeller til unge mellem 15-25 år, der har eller er på vej til at udvikle et problematisk forbrug af rusmidler.

 

UNG Rusmidler udbydes i alt 3 gange, med plads til 5 kommuner i hvert forløb.

Hvert forløb varer ét år og består af 6 fælles undervisningsdage samt lokal implementeringsstøtte i den enkelte kommune.

 

For at kunne deltage i UNG Rusmidler forventes hver kommune at bidrage med:

  • minimum 3 medarbejder samt leder med ansvar for ungebehandlingen
  • etablering af styregruppe, bestående af ledere på området
  • tid til forberedelse, deltagelse i undervisning, afprøvning, implementering og dokumentation 

Kompetenceudviklingsforløbene er gratis og udbydes efter først-til-mølle-princippet, men udvælgelsen af kommuner sker efter en fastlagt proces, der bl.a. deltager et lokalt formøde, hvor den enkelte kommunes behov og ønsker bliver afdækket og drøftet. Den endelige udvælgelse af kommuner til UNG Rusmidler foregår i tæt samarbejde med Socialstyrelsen.

 

Yderligere oplysninger om UNG Rusmidler kan læses på Socialstyrelsens hjemmeside, https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2017/laer-at-radgive-og-behandle-unge-med-misbrugsproblemer eller her: http://www.spuk.dk/ung-rusmidler.html 

 

Spørgsmål og tilmelding kan ske på ung@pihl-inklusive.dk eller mobil: 20 76 96 17