Ungeprofil 2017

Én undersøgelse om unge i Danmark
Mange skoler og uddannelsesinstitutioner oplever et stort pres i forhold til institutter og organisationer, der ønsker at lave undersøgelser af unges sundhed, trivsel, rusmiddeladfærd, kriminalitet m.m. Det vil Partnerskabet arbejde for at minimere.
Flere af landets store institutter, organisationer, styrelser og ministerier samt en række kommuner er nu gået sammen i et unikt partnerskab.

Partnerskabet vil i et samarbejde udvikle én fælles undersøgelse af unge i én fælles undersøgelsesportal, som kan give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere unges trivsel, sundhed og risikoadfærd.
Udgangspunktet er den eksisterende portal Skolesundhed.dk, der i dag anvendes af kommuner til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser i grundskolen. Skolesundhed.dk anvendes dels som dialogværktøj til blandt andet sundhedsplejersker og lærere, og dels til monitorering af børn og unges sundhed og trivsel i kommunerne.

 

Deltager kommuner 2017

Pjece 2017

Spørgeskema udskoling

Spørgeskema Ungdomsuddannelser 

Se mere:

https://www.skolesundhed.dk/Public/Unge/Undersoegelser.aspx