Gratis PAS Light kursus - Syd- og SønderjyllandPraktisk info

  •   04.10.2023  til den 04.10.2023

  •   10.00 - 14.00

  •   FGU Ribe

Alkoholkulturen på ungdomsuddannelserne er til debat og mange (herunder de unge selv)

efterspørger ændringer. Men hvordan kan uddannelsesstederne bidrage til en festkultur

uden drikkepres og hvordan forebygger vi bedst negative konsekvenser ved alkoholbrug?

SSP Samrådet inviterer til kursus i rusmiddelforebyggende undervisning.

Kurset henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelserne og 10. klasse.

På kurset vil deltagerne blive opkvalificeret til at gennemføre et forebyggende undervisningsforløb udviklet af danske eksperter.

Det kræver ikke særlig viden om rusmidler at undervise i PAS-light.

 

På kurset arbejder vi med følgende emner:

  • Introduktion til undervisningsforløbet
  • Normer og værdier i fællesskabet
  • Norm-og-værdi-spillet
  • Gruppearbejde: Hvad gør alkohol ved fællesskabet?
  • Aktiv stillingtagen i dilemmaer relateret til alkohol
  • Opsamling og afrunding af undervisningsforløbet

 

Om PAS-light:

PAS-light er et undervisningsforløb af 90 minutters varighed med fokus på bedre alkoholkultur blandt unge.

PAS-light er målrettet elever på danske ungdomsuddannelser.

PAS-light består af et PowerPoint-oplæg, to animationsfilm og et interaktivt spil.

I undervisningsforløbet tager eleverne aktiv stilling til hvilke normer og værdier, der er vigtige for dem i et fællesskab. Derudover forholder eleverne sig til, hvordan de kan bidrage til en festkultur uden drikkepres og hvordan de sammen med andre bedst forebygger negative konsekvenser ved alkoholbrug.

PAS undervisningsmaterialet anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Undervisningsmaterialet er gratis og kan downloades fra vores hjemmeside: www.projektpas.dk

 

Underviser på kurset er:

Søren Holm, Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab og udvikler af PAS-materialet.

 

Tilmelding og program:

Tilmelding og program