Kriminalpræventiv undervisning rykker ind i skolerne

SSP København lancerer en ny kriminalpræventiv undervisningsguide til brug for undervisere på skolerne. Målet er at hjælpe unge fra 4. til 9. kl. til et kriminalitetsfrit ungdomsliv gennem undervisning, adfærdspåvirkende metoder, budskaber og fakta.

Læs mere

www.sspkbhguide.dk